Kjøpsbetingelser


Generelt

Total pris er oppgitt for hvert produkt. Dersom produktet er merverdiavgiftspliktig er denne inklusiv i oppgitt pris dersom ikke annet er angitt. Det er ingen "skjulte" tillegg i våre priser som for eksempel fakturagebyr, frakt, porto, oppkravsgebyr, ekspedisjonsgebyr, toll eller lignende. De spesifikke vilkårene og kontraktsbestemmelser for hvert enkelt produkt er tilgjengelige på/fra siden hvor produktet kan bestilles.


Webhotell og E-Posttjenester

Ved utleie av serverplass inngås en løpende avtale. Avtalen anses som inngått når serverplassen er satt opp og du har fått nødvendige opplysninger til å ta i bruk webhotellet. Avtalen løper i 12 måneder og fornyes automatisk for nye 12 måneder dersom den ikke sies opp. Oppsigelsestiden er 1 måned. Avtaleperioden skal forhåndsbetales.

Det er mulighet for å betale online med kredittkort og å betale etter tilsendt faktura pr. post eller E-post. Tilsendt faktura vil ha forfall 14 dager etter fakturadato.

Vi gir 30 dager pengene tilbake garanti når du bestiller leie av serverplass!


Domenetjenester

Vi opptrer som registrar og vedlikeholder domener på våre navnetjenere for deg. Domener registreres for 1 eller flere år om gangen etter regler som er forskjellige for hvert enkelt domene. Domeneregistrering må forhåndsbetales for avtaleperioden.

Du kan når som helst flytte domenet til en annen registrar, men vi kan ikke tilbakebetale hele eller deler av registreringsbeløpet da vi må forhåndsbetale den nasjonale institusjon som forvalter domenet. Dersom du skulle ønske å skifte registar har de nasjonale institusjonene forskjellige regler og priser. Eksakte opplysninger om dette gis for de spesifikke domener under registreingsprosessen før domenekjøpet gjennomføres.

Det er mulighet for å betale online med kredittkort og å betale etter tilsendt faktura pr. post eller E-post. Tilsendt faktura vil ha forfall 14 dager etter fakturadato.

Der er ingen angrefrist ved bestilling av domener, imidlertid er vi i de fleste tilfeller i stand til å endre eller kansellere bestillinger på .com/ .net/ .org/ .biz/ .info/ .name/ .us innen 72 timer etter bestilling.


Prisøkning

Prisøkning kunngjøres på våre sider. For løpende avtaler gjelder prisøkningen først fra neste avtaleperiode.


Mislighold

Ved mislighold av betalingsforpliktelser forbeholder vi oss retten til å midlertidig stenge det nettstedet som misligholdet gjelder. Kostnader ved inkassosak og tvangsinndrivelse kan påløpe. Ved utestående regninger på et domenenavn kan dette domenenavnet ikke overføres til en annen registrar.

Ved alvorlig mislighold av serviceavtalen forbeholder vi oss retten til å si opp kundeforholdet og kansellere alle tjenester med øyeblikkelig virkning. Dersom et nettsted inneholder eller distribuerer pornografisk materiale, hat, rasehat eller annet, eller oppfordrer til umenneskelig atferd eller handling, ulovlig programvare, eller oppfordrer til straffbare handlinger, regner vi dette som alvorlig mislighold.


Klagebehandling

Dersom du ikke er fornøyd med oss ber vi deg gi beskjed snarest mulig til support@kanhotel.com eventuelt pr. post eller telefaks, slik at vi om mulig kan rette på forholdet.

Dersom klagen gjelder en faktura ber vi deg gi beskjed snarest mulig til billing@kanhotel.com eventuelt pr. post eller telefaks. Kontaktinformasjon finner du her.

En eventuell klage vil bli behandlet så raskt det er praktisk mulig, og vi vil gi deg løpende tilbakemelding. Klagebehandlingen skal ikke ta lenger tid enn 7 dager.

Supporthenvendelser skal behandles innen 24 timer, senest neste virkedag.

For serverplass gir vi 30 dager pengene tilbake garanti, du kan si opp avtalen innen 30 dager etter kontraktsinngåelse og få eventuelt allerede betalte faktura(er) refundert. Naturligvis vil vi i et slikt tilfelle være takknemlig for å mottatt en tilbakemelding om hva du ikke var fornøyd med.

For domenetjenester er det ingen angrefrist. Dette skyldes at domener anses som reservert og tatt i bruk i det øyeblikket det er registrert. Vi har ingen mulighet for å refundere hele eller deler av registreringsavgiften da vi må forhåndsbetale den nasjonale institusjon som forvalter domenet. Imidlertid er vi i stand til å endre eller kansellere bestillinger på .com/ .net/ .org/ .biz/ .info/ .name/ .us innen 72 timer etter bestilling.

Se forøvrig tjenesteavtalen

Meny