.priv.no    -    .no-domener for privatpersoner

Nå kan også private få eget domenenavn
Det er nå åpnet for .no-domener for privatpersoner under .priv.no
Med eget domene kan du få eget nettsted og e-postadresse for hele livet!

Et norsk domenenavn er stabilt og blant de sikreste i verden, og vi er veldig glade for at også private nå får denne muligheten. Hittil er det bare bedrifter og andre virksomheter som har hatt mulighet til å skaffe seg et domenenavn under den norske landkoden .no. Nå kan hele befolkningen skaffe seg et norsk domenenavn.

KanHotel er blant de registrarene som tilbyr registrering av domener under .priv.no


Slik søker du:
1. Du må ha en personidentifikator, PID. Denne identifiserer deg uten at ditt personnummer publiseres. Identifikatoren er unik og vil aldri endre seg. Gå til Norid sin PID automat https://pid.norid.no/personid/lookup og tast inn navn og fødselsnummer, og følg instruksjonene som blir gitt.

2. Søk frem og bestill dine domener her: http://www.kanhotel.no/domener.php Du må oppgi personidentifikatoren, PID, som du fikk på epost fra Norid. Du kan registrere inntil fem domener under priv.no.
Du kan samtidig bestille de tjenestene som du ønsker tilknyttet domenene, egen epost-server eller webserver. Eller du kan bestille det på et senere tidspunkt. Du kan naturligvis tilknytte domenet til de tjenestene som du eventuelt allerede har hos oss.

3. Vi sender deg en Egenerklæring som du må skrive ut, signere og returnere til oss. Den kan scannes og sendes pr. epost til post@kanhotel.com eller sendes pr. brevpost. Slik kontakter du oss: http://www.kanhotel.no/artikkel/2/om_KanHotel

4. Vi legger inn søknaden i Norid sine systemer og holder deg orientert frem til domenet er registrert.


Overgangsperiode
En overgangsperiode er innført for å sikre alle like rettigheter. I overgangsperioden som går fra i mandag 6. juni til torsdag 16. juni gjelder i tillegg følgende:

Mandag 6. juni
Kl. 10.00: Søknadsmottaket åpner for søknader under priv.no. Søknadene kontrolleres for formelle feil og legges på vent.

Tirsdag 14. juni
Kl. 16.00: Søknadsmottaket stenges for priv.no-søknader.

Onsdag 15. juni
Post- og teletilsynet gjennomfører en loddtrekning for å bestemme rekkefølgen for behandling av søknader der flere har søkt om samme domenenavn. Hvis samme person har sendt inn flere søknader om samme navn, blir alle unntatt én søknad luket bort. Frem til loddtrekningen behandles søknader fra bedrifter og andre virksomheter som normalt. Nå stenges registreringssystemet for alle typer transaksjoner mens Norid ferdigbehandler søknadene fra trekningen. Når mottaket åpner igjen, er det kun for søknader fra bedrifter og andre virksomheter.

Torsdag 16. juni
Kl. 10.00: Mottaket for priv.no-søknader åpner. Etter dette skjer søknadsbehandlingen etter det vanlige først til mølla-prinsippet.


Pris
Registrering av domene under .priv.no kr 295,00 inkl. mva. (pr. domene) *1) *2).
Årsavgift (fra år 2) kr 295,00 inkl. mva. (pr. domene pr. år).

*1) Dersom du tilknytter domenet til epost eller web hos oss får du registreringen av domenet for kun kr 99,-. Tilbudet gjelder frem til 1. august 2011. Rabatten trekkes fra under fakturering.

*2) Du kan registrere opptil 5 stk domener under .priv.no


Har du et gammelt .priv.no-domene?
Det finnes noen få .priv.no-domener som ble registrert i tiden mellom 1993 og 2007. Dette var de første 327 pionenerene. Dersom du har et av disse, og ønsker å videreføre domenet, så må du:

1. Oppdatere domenet
2. Overføre domenet til en ny registrar, for eksempel til KanHotel

for å unngå at domenet blir slettet.

Kontakt oss for nærmere opplysninger og fremgangsmåte.Alle priser på denne siden er inkl. mva.
Meny